Privacybeleid

Oonk Hoveniers, gevestigd en kantoorhoudende te Aalten (7121LA) aan de Guttersdijk 1, hierna te noemen “Oonk Hoveniers” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Oonk Hoveniers verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In dit privacybeleid informeert Oonk Hoveniers u over de manier waarop Oonk Hoveniers uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op de diensten die door Oonk Hoveniers worden aangeboden op www.oonkhoveniers.nl.

Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Doel
Oonk Hoveniers verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.oonkhoveniers.nl, gaat u akkoord met dit privacybeleid en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Oonk Hoveniers gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Oonk Hoveniers.

Andere doeleinden
Tot slot kan Oonk Hoveniers uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Doorgifte aan derden

Oonk Hoveniers geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Oonk Hoveniers voor de in dit privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Oonk Hoveniers een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Oonk Hoveniers op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging van gegevens

Oonk Hoveniers maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Oonk Hoveniers ontvangt.

Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@oonkhoveniers.nl. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Cookies

Het is mogelijk dat Oonk Hoveniers tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.oonkhoveniers.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Aansprakelijkheid van Oonk Hoveniers

Oonk Hoveniers heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Oonk Hoveniers verwerkt ten behoeve van www.oonkhoveniers.nl. Oonk Hoveniers accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Bewaartermijn

Oonk Hoveniers bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.oonkhoveniers.nl, tenzij Oonk Hoveniers op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Wijziging privacybeleid

Oonk Hoveniers behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal via www.oonkhoveniers.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.oonkhoveniers.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigd privacybeleid. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.oonkhoveniers.nl in de gaten.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (Uw IP- adres blijft wel anoniem) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 18 januari 2021.